Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. Katowice

Adres

ul. Zamkowa 2A

40-413 Katowice

NIP

954-23-41-713

Telefon

32 255-71-95

Faks

32 255-71-95

Liczba uczniów

57

Stanowiska

Dyrektor

mgr Bożena Szmajser

32 255-71-95

Kontakt

Wicedyrektor

mgr Barbara Polak

Regon

000723566

Sekretariat

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Strona internetowa szkoły

Szczegóły

Szkoła jest placówką dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Struktura własnościowa podmiotu

100% własność podległa Urzędowi Miasta Katowice

Status jednostki

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach jest miejską jednostką organizacyjną działającą na zasadach jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.
Nadzór nad działalnością Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach sprawuje Prezydent Miasta Katowice, poprzez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach jest szkołą publiczną.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach, kiedyś funkcjonująca jako: Zespół Szkół został utworzony od 1 września 1999 r. na podstawie uchwały Nr XII/169/99 Rady Miasta Katowice 28 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach.

W skład szkoły wchodzą:
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna w Katowicach ul. Zamkowa 2a
i oddziały gimnazjalne dawnego Gimnazjum Specjalnego Nr 30 w Katowicach ul. Zamkowa 2a.

Kompetencje organów szkoły

Kompetencje organów szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Katowicach.

Obsługę finansowo - księgową placówki prowadzi:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Wita Stwosza 7
40 - 040 Katowice

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.09.2019
Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Kubera
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2014 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kubera
Ilość wyświetleń: 35803
19 września 2019 13:16 (Maria Kubera) - Aktualizacja danych. poprawiono dane, w tym ilość uczniów
25 lutego 2019 17:09 (Maria Kubera) - Aktualizacja danych kontaktowych.
23 stycznia 2019 10:35 (Maria Kubera) - Aktualizacja danych stanowiska: Wicedyrektor mgr Barbara Polak.